GRUNNARBEIDER

Vi kan tilby graving, støp og steinlegging.

  • Graving og fundamentering
  • Grunnmur
  • Drenering
  • Støttemurer
  • Steinlegging / innkjørsel / hage
  • Pussearbeider
  • Diverse utendørs arbeider; alt fra svømmebasseng til pizzaovn