Grav & Støp

Vi kan tilby graving, støp og steinlegging.

  • Graving (vi disponerer 2 gravere)
  • Fundamentering
  • Drenering
  • Støttemurer
  • Steinlegging
  • Pussearbeider
  • Diverse utendørs arbeider; alt fra svømmebasseng til pizzaovn