Prosjekt

Boligtech har muligheten til å påta seg under-entrepriser fra totalentreprenører eller eiendomsutviklere. Vi kan tilby to snekkerlag à 2 mann, evntuelt mer om påkrevet for omfang/progresjon.

Vi har erfaring med tegningsmateriale og bygger i henhold til avtalt fremdriftsplan og med fagmessig utførelse.

Vi forstår både entreprenørens og sluttkundens behov og har serviceinnstilling og tydelig kommunikasjon som varemerke.